MENY

NORSJØ prosjektet har funnet mer enn 75 skipsvrak i Heddalsvatnet.

NORSJØ prosjektet har i løpet av 2021 og 2022 lokalisert mer enn 75 vrak i Heddalsvatnet og 5 vrak i Norsjø. Dette er den største skipskirkegården som noensinne er lokalisert i Norge!
50 av vrakene er lektere som er benyttet i forbindelse med industriarven på Notodden. Notodden er en del av UNESCO verdensarven, og disse 50 vrakene bidrar til å kaste nytt lys over den maritime delen av verdensarven. Ytterligere 25 vrak av forskjellig størrelse ble også lokalisert, det dreier seg om mindre prammer til to store seilskip, mer enn 30 meter lange. Disse vil bli undersøkt med fjernstyrt undervannsfarkost i 2023.

Pressemelding

Telemark Teknologipark
12 JANUAR 2023

NORSJØ 2022 prosjektet har lokalisert mer enn 75 skipsvrak i Heddalsvatnet.
Heddalsvatnet er Norges største skipskirkegård!

NORSJØ prosjektet (www.norsjø.no) er et samarbeidsprosjekt med en rekke lokale og nasjonale aktører. Prosjektet har hatt som formål å kartlegge Heddalsvatnet og Norsjø for marine kulturminner. Begge innsjøene er del av Telemarkskanalen, og har vært en transportåre for all slags gods i mer enn tusen år.
Prosjektleder Thor Olav Sperre sier «Vi har lokalisert mer enn 75 vrak i Heddalsvatnet og 5 vrak i Norsjø. Dette er den største skipskirkegården som noensinne er lokalisert i Norge!»
50 av vrakene er lektere som er benyttet i forbindelse med industriarven på Notodden. Notodden er en del av UNESCO verdensarven, og disse 50 vrakene bidrar til å kaste nytt lys over den maritime delen av verdensarven.
Ytterligere 25 vrak av forskjellig størrelse ble også lokalisert, det dreier seg om mindre prammer til to store seilskip, mer enn 30 meter lange. Disse vil bli undersøkt med fjernstyrt undervannsfarkost i 2023. Vrak i ferskvann er svært godt bevart og kan forhåpentligvis kaste nytt lys over Norges maritime historie.
Professor Fredrik Søreide fra NTNU sier «Vi benyttet verdens beste kartleggingsteknologi fra Kongsberg Maritime og EIVA. Heddalsvatnet er kartlagt med centimeter oppløsning og selv om vi hadde regnet med å finne noen vrak ble resultatet over all forventning.»

Videreføring av Norsjø 2022

Prosjektet har vært mulig å gjennomføre med 600.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsene Holla og Lunde og Grenland, samt betydelig egeninnsats fra prosjektgruppens deltagere. 10.000 kroner er også gitt fra Midt-Telemark Vannområde. Flere sponsorer har bidratt med utstyr og assistanse, og vi vil spesielt takke Kongsberg Maritime og EIVA for deres bidrag.
Vi ser med stor spenning fram til neste fase av dette prosjektet, som starter i 2023. Da vil vi dykke ned på funnene med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) for å undersøke og dokumentere de mest spennende skipsvrakene.

For mer informasjon kontakt Thor Olav Sperre på 934 25 700 eller tos@ttp.no