MENY

NORSJØ prosjektet har funnet mer enn 75 skipsvrak i Heddalsvatnet.

NORSJØ prosjektet har i løpet av 2021 og 2022 lokalisert mer enn 75 vrak i Heddalsvatnet og 5 vrak i Norsjø. Dette er den største skipskirkegården som noensinne er lokalisert i Norge! 50 av vrakene er lektere som er benyttet i forbindelse med industriarven på Notodden. Notodden er en del av UNESCO verdensarven, og disse 50 vrakene bidrar til å kaste nytt lys over den maritime delen av verdensarven. Ytterligere 25 vrak av forskjellig størrelse ble også lokalisert, det dreier seg om mindre prammer til to store seilskip, mer enn 30 meter lange. Disse vil bli undersøkt med fjernstyrt undervannsfarkost i 2023.

Norsjø prosjektet har som ambisjon å kartlegge hele Telemarksvassdraget for å avdekke spennende historiske funn på bunnen. Det er godt kjent at det har vært frakt av jernmalm, brynestein og tømmer på vassdraget. Allerede på 700-tallet startet uttaket av brynestein på Eidsborg. Brynestein ble fraktet nedover vassdraget. Det samme ble jernmalm fra Rauland og Møsvatn. I nyere tid har gods fra Ulefos Jernværk (anno 1657) og Hørte Jernverk blitt fraktet ut for eksport. I 1861 åpnet Telemarkskanalen. Kanaliseringen var med på å legge grunnlaget for Norsk Hydros gjødselproduksjon på Notodden.Telemarksvassdraget har derfor vært en viktig transportåre for all slags gods i mer enn 1000 år.

NORSJØ 2022 ER GJORT MULIG GJENNOM SAMARBEID MED