MENY

Slide
NORSJØ ER EN DEL AV TELEMARKSVASSDRAGET.
Slide
VI VET MYE OM HISTORIEN PÅ NORSJØ ETTER UTBYGGINGEN AV TELEMARKSKANALEN
Slide
MEN LITE OM TIDA FØR
Slide
DET SKAL NORSJØ 2022 ENDRE PÅ

Det er godt kjent at det har vært frakt av jernmalm, brynestein og tømmer på innsjøen. Allerede på 700-tallet startet uttaket av brynestein på Eidsborg. Brynestein ble fraktet nedover vassdraget. Det samme ble jernmalm fra Rauland og Møsvatn.

I nyere tid har gods fra Ulefos Jernværk (anno 1657) og Hørte Jernverk blitt fraktet både ut for eksport og inn for omsmelting. Norsjø har derfor vært en transportåre for all slags gods. Norsjø prosjektet har som ambisjon å kartlegge hele innsjøen for å avdekke spennende historiske funn på bunnen.

RESULTATER

Første vrak funnet! PÅ LAND!

FØRSTE VRAK FUNNET. PÅ LAND! Norsjø prosjektet har startet! I september og oktober 2021 ble deler av Norsjø og Heddalsvatnet undersøkt med et høyoppløselig mulitistråle

LES MER »

NORSJØ 2022 ER GJORT MULIG GJENNOM SAMARBEID MED